DAV

Asbest was vroeger een veel toegepaste bouwstof, die echter ernstige gezondheidseffecten kan opleveren als de asbestvezels (die onzichtbaar zijn voor het blote oog) worden ingeademd. Sinds 1993 is het daarom niet meer toegestaan om asbest te verwerken dan wel te verwijderen zonder te voldoen aan wettelijke eisen. Alle asbestverwijderings- en saneringwerkzaamheden mogen vanaf die datum uitsluitend worden uitgevoerd door persoonlijk gecertificeerde Deskundigen. In de asbestketen actieve personen dienen in het bezit te zijn van een Persoonscertificaat. Beschikt deze niet over dat persoonscertificaat, dan is hij/zij voor de wet strafbaar.
Tienduizende kilo’s asbest zit nog steeds in objecten en gebouwen in Nederland en dient de aankomende jaren nog gesaneerd te worden. Nog tientallen jaren volop werk dus! Een baan in de asbestbranche is daarom niet alleen een baan waarbij je een goed salaris kunt verdienen maar ook een baan met een goed vooruitzicht! Daarom is de kans groot dat er ook voor jou een carrière in de asbestbranche mogelijk is. Er zijn 2 carrière mogelijkheden; Werken als DAV-er (Deskundig Asbest Verwijderaar) of DTA-er (Deskundig Toezichthouder Asbest).


Uiteraard zijn wij DAV gecertificeerd en kunnen wij asbest op een goede en veilige manier voor u verwijderen.


Asbet Verwijderen