VCA
Het huidige certificatiesysteem is het resultaat van een ontwikkelingstraject dat in 1989 via de Landelijke Werkgroep Contractor Veiligheid is gestart. In deze werkgroep met vertegenwoordigers van vooral petrochemische bedrijven werd het idee ontwikkeld om een uniform en objectief systeem op te zetten dat de mogelijkheid zou bieden om aannemersorganisaties te toetsen op hun veiligheidsbeleid en -prestaties. Na het mede betrekken van vertegenwoordigers vanuit de aannemingswereld, heeft dit geleid tot een checklist, die na een proefperiode in het Europoort-Botlek gebied onder auspiciën van de Stichting Europoort Botlek Belangen  (thans Deltalinqs) door de industrie aanvaard is als uniform systeem en industriestandaard. De VCA checklist bestaat sinds 1994.
Om een bredere (landelijke) introductie te vergemakkelijken is het VCA systeem begin 1994 ondergebracht in de onafhankelijke Stichting Samenwerken voor Veiligheid, met als uitvoerend orgaan het Centraal College van Deskundigen VCA (CCVD-VCA). Dit College beheert het systeem in kwalitatieve zin en ziet toe op de juiste toepassing van het systeem en de procedures.
Tevens is het systeem ondergebracht bij de Raad voor Acceditatie. Hiermee wordt de objectiviteit gewaarborgd, de certificatie-instelling getoetst op voldoende expertise en wordt een juiste uitvoering van de procedures en een onafhankelijke klachtenprocedure gegarandeerd. Voordeel is dat het systeem (het zogenaamde certificatieschema) ook voldoet aan de eisen die in Europese normen zijn vastgelegd, waardoor de internationale toepassing en wederzijdse erkenning tussen de Europese landen vereenvoudigd wordt (er wordt voldaan aan de Europese standaard).
De gezamenlijke zorg van opdrachtgevers en aannemers voor veiligheid is ook vastgelegd in een aantal wettelijke verplichtingen (Arbeidsomstandighedenwet).


Het VCA certificaat is bedoeld voor bedrijven die werkzaamheden uitvoeren met verhoogd risico in een risicovolle omgeving (werkzaamheden in fabrieken, installaties, werkplaatsen en projectlocaties).
Voorbeelden hiervan zijn:

  • werktuigbouwkundige activiteiten
  • elektrotechniek en procesbesturing, bijvoorbeeld:
  • bouwkundige werkzaamheden
  • civieltechnische activiteiten
  • overige technische diensten, zoals: 
  – isolatie
  – steigerbouw
  – industrieel reinigen
  – stralen/conserveren
  – verticaal transport
  – etc.